efektywna reklama

/Tag:efektywna reklama
­

Google AdWords – co to jest i jak działa?

W sieci wielokrotnie przewija si? okre?lenie Google AdWords, które nie dla wszystkich mo?e by? zrozumia?e. Dlatego te? postanowili?my maksymalnie stre?ci? to zagadnienie, t?umacz?c, czym jest ta us?uga oraz jakie efekty mo?na dzi?ki niej odnie??.

Google AdWords to system reklamowy stworzony przez Google, który sprowadza si? do wy?wietlania w wyszukiwarce linków sponsorowanych. Najpro?ciej to zagadnienie b?dzie mo?na […]

Autor |Listopad 16th, 2015|Emarketing|0 komentarzy

Jak promować stronę w Internecie?

W końcu si? odwa?y?e? i za?o?y?e? w?asn? stron? Internetow?. Mija dzień, tydzień, miesi?c a jeszcze nikt ci? nie odwiedzi?? Regularnie zamieszczasz warto?ciowe teksty, zadba?e? o profesjonaln? grafik?, najlepszy hosting i nic. Jak powinna wygl?da? promocja stron w Internecie?

Zastanów si?, jak wyszukujesz potrzebne informacje w Internecie. Wpisujesz do wyszukiwarki google interesuj?ce has?o, prawda? Pozycjonowanie […]

Autor |Listopad 2nd, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy

Pozycjonowanie stron www- czy warto?

Je?li w?a?nie za?o?y?e? w?asn? stron? internetow? i zastanawiasz si? jak j? skutecznie wypromowa?, to pozycjonowanie jest dla ciebie idealnym rozwi?zaniem. Pozwoli ci na d?ugotrwa?? i efektywn? reklam?, która nie jest przy tym bardzo kosztowna.

Na czym polega pozycjonowanie stron www?

Pozycjonowanie jest procesem, który skutkuje podwy?szeniem pozycji strony w wynikach wyszukiwania. W rezultacie, po wpisaniu interesuj?cej dla […]

Autor |Październik 26th, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy