Ruch na stronie

/Tag:Ruch na stronie
­

Google Analytics – świetne narzędzie dla każdego

Je?eli posiadasz stron? internetow? – niewa?ne, czy jest to blog, sklep, czy serwis spo?eczno?ciowy – z pewno?ci? chcesz wiedzie?, ile osób Ci? odwiedza i kim s? ci internauci. Doskona?ym narz?dziem dla Ciebie jest zatem Google Analytics.

Narz?dzie Google umo?liwia ka?dej osobie, która posiada konto w us?ugach Google, na za?o?enie profilu Google Analytics i podpi?cie je za […]

Autor |Grudzień 3rd, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy