Promocja

/Tag:Promocja
­

Jak promować stronę w Internecie?

W końcu si? odwa?y?e? i za?o?y?e? w?asn? stron? Internetow?. Mija dzień, tydzień, miesi?c a jeszcze nikt ci? nie odwiedzi?? Regularnie zamieszczasz warto?ciowe teksty, zadba?e? o profesjonaln? grafik?, najlepszy hosting i nic. Jak powinna wygl?da? promocja stron w Internecie?

Zastanów si?, jak wyszukujesz potrzebne informacje w Internecie. Wpisujesz do wyszukiwarki google interesuj?ce has?o, prawda? Pozycjonowanie […]

Autor |Listopad 2nd, 2015|Pozycjonowanie|0 komentarzy

Tworzenie i pozycjonowanie marki, czyli co robić, żeby być rozpoznawalnym.

Budowanie marki to ci?g?y proces, i próba zachowania sta?ej jako?ci. Niezwykle istotne jest to aby pami?ta?, ?e silna marka pozwoli Twojej firmie, wyró?ni? si? na tle pozosta?ych. Co przek?ada si? na sta?e miejsce na rynku.

Autor |Październik 8th, 2015|Budowanie marki|0 komentarzy