marketing szeptany

/Tag:marketing szeptany
­

Czym jest marketing szeptany?

Internet daje wiele mo?liwo?ci niestandardowych form promocji naszej firmy, marki czy przedsi?wzi?cia. Jednym z nich jest marketing szeptany. Czym jest i w jaki sposób z niego korzysta??

W skrócie, marketing szeptany to sposób przekazywania informacji marketingowej do odbiorcy w sposób bezpo?redni, wygl?daj?cy na spontaniczny i naturalny. Czyli kana?em przekazu staj? si? tutaj ró?nego typu dyskusje internetowe […]

Autor |Grudzień 10th, 2015|Kampania reklamowa|0 komentarzy