facebook

/Tag:facebook
­

Czy potrzebny mi Facebook?

Wiele osób prowadz?cych w?asny biznes zastanawia si? nad tym, czy Facebook faktycznie mo?e im pomóc w uzyskaniu lepszych wyników sprzeda?owych i czy jego posiadanie ma sens. Odpowied? na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zdecydowanie posiadanie profilu naszej marki na Facebooku daje ogromne mo?liwo?ci. Jednak wszystko zale?y od tego, jak b?dzie on prowadzony i czy jeste?my gotowi […]

Autor |Styczeń 7th, 2016|Emarketing|0 komentarzy

Jak się promować w social media?

Media spo?eczno?ciowe wywieraj? ogromny wp?yw na nasze ?ycie. Platformy takie jak facebook, twitter, czy youtube pozwalaj? nam nie tylko nawi?zywa? znajomo?ci, komentowa? rzeczywisto??, ale i kreowa? w?asne marki. Dla osoby, która ma w?asn? witryn? Internetow?, b?d? sklep aktywno?? w social mediach, b?dzie mia?a nie tylko charakter towarzyski, ale i marketingowy.

Facebook jest idealnym narz?dziem do […]

Autor |Grudzień 29th, 2015|Emarketing, Pozycjonowanie|0 komentarzy