Remarketing

Strony odwiedzane przez u?ytkowników s? stale monitorowane przez Google. Je?li skorzystasz z naszej oferty, klienci, opuszczaj?cy Twoj? stron?, na kolejnych witrynach zobacz? reklam? Twojej firmy. Tak w?a?nie dzia?a remarketing.