Pozycjonowanie

Je?li Twoja strona nie pokazuje si? na pierwszej stronie wyszukiwarki, nasze pozycjonowanie to co?, czego potrzebujesz.

Czym jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie to szereg dzia?a? wewn?trz i na zewn?trz strony maj?cych na celu polepszenie pozycji witryny w wyszukiwarkach takich jak Google, Yahoo! czy Bing.

Pozycjonowanie zawsze realizowane jest pod konkretne s?owo lub s?owa kluczowe np. ,,fryzjer Pozna?”. Na pozycj? strony ogromy wp?yw ma konkurencja, tak wi?c trudniej jest wypozycjonowa? salon fryzjerski ni? firm? dorabiaj?c? klucze. Algorytmy indeksuj?ce strony bior? pod uwag? szereg czynników, oto niektóre z nich:

  • Poprawno?? strony.
  • Ilo?? obrazów i sposób ich umieszczenia.
  • Unikalne tre?ci.
  • Liczba like’ów z Facebooka, +1 Google i innych.
  • Liczba odwiedzin strony.
  • Przystosowanie witryny dla ró?nych urz?dze?.
  • Linki zewn?trzne do strony.
Google

Nasza firma zajmie si? wszystkimi tymi aspektami oraz przeprowadzi szereg innych dzia?a?, aby Twoja strona znalaz?a si? na pierwszej stronie wyszukiwarki.

Skontaktuj si? z nami!

Zapytaj o frazy, na które chcia?by? pozycjonowa? Twoj? stron?, a my przygotujemy dla Ciebie ofert?.

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres email

Telefon kontaktowy

Adres strony do pozycjonowania

Wybrane frazy do pozycjonowania

Wyrazy prosimy oddzielić przecinkiem.