Codziennie kto? odwiedza twoj? witryn?. Cz?sto s? to te same osoby, ale zdarzaj? si? te? takie, które trafiaj? do ciebie przypadkiem. My?lisz, ?e pewnie ju? nigdy nie wróc?. Nie zapami?taj? adresu ani nie zapisz? twojej oferty w zak?adkach. W przysz?o?ci mog? do ciebie nie trafi? i dokonaj? zakupu u kogo? innego. Pogodzi?e? si? ju? ze strat? takich potencjalnych klientów? Nie rób tego, bo pope?niasz kolosalny b??d!

Co to jest remarketing?:

  • Nie jeste? skazany na zapomnienie. Kiwasz przecz?co g?ow? i twierdzisz, ?e robisz wszystko by o sobie przypomina? klientom? Masz przecie? dobrze funkcjonuj?cy fanpage, na który regularnie dodawane s? nowe posty. Op?acasz reklam? w social mediach i dbasz o to, by twój zasi?g by? coraz wi?kszy. Do tego twoja witryna internetowa jest budowana konsekwentnie i w oparciu o warto?ciowe tre?ci. Starasz si? reklamowa?, gdzie si? da i nie szcz?dzisz na to ?rodków. My?lisz, ?e robisz wszystko by przyci?gn?? klienta? Nie, robisz prawie wszystko. A jak wiesz, prawie robi wielk? ró?nic?. Pozycjonowanie stron www pozwala ci nie tylko na ekonomiczn? reklam?, ale i budowanie wizerunku firmy.

Warto zainteresowa? si? remarketingiem. Jest to ciekawe narz?dzie promocji naszej oferty. Czy to nie idealne rozwi?zanie, by przypomina? si? klientom wtedy, gdy s? najbardziej sk?onni do zakupu?.