Remareting

/Remareting
­

Nie daj o sobie zapomnieć!

Codziennie kto? odwiedza twoj? witryn?. Cz?sto s? to te same osoby, ale zdarzaj? si? te? takie, które trafiaj? do ciebie przypadkiem. My?lisz, ?e pewnie ju? nigdy nie wróc?. Nie zapami?taj? adresu ani nie zapisz? twojej oferty w zak?adkach. W przysz?o?ci mog? do ciebie nie trafi? i dokonaj? zakupu u kogo? innego. Pogodzi?e? si? ju? ze […]

Autor |Styczeń 20th, 2016|Remareting|1 komentarz

Marketing po poznańsku

James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by PoznaÅ„.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a […]

Dlaczego reklamy w Internecie za mną chodzą ?…. czyli parę słów o Remarketingu

Cho? s?owo remarketing jest ju? dla wielu znane, warto raz jeszcze o nim wspomnie?.

Ka?dy z nas szukaj?c wymarzonego telefonu, mikrofalówki czy wakacji przeszukuje ca?y Internet by wybra? wy?niony produkt lub us?ug?. Remarketing jest reklam?, któr? wykupuj? w?a?ciciele sklepów, stron internetowych, która pozwala wy?wietla? reklamy klientom, którzy wcze?niej ich odwiedzili. Ma ona za zadanie goni? klienta, […]

Autor |Październik 8th, 2015|Emarketing, Kampania reklamowa, Remareting|0 komentarzy