Emarketing

/Emarketing
­

Jak sobie poradzić w świecie social media?

Ostrożnie z social media.

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube od niedawna również Snapchat. Wszystkie te kanały prowadzone we właściwy sposób mogą okazać się bardzo skuteczne. Trzeba przy tym zachować pewną ostrożność, gdyż obecność w social media daje również okazję do ataków ze strony niezadowolonych klientów czy konkurencji, która chce zniszczyć naszą opinię.

 

Głupio byłoby nie skorzystać

Chyba […]

Autor |Maj 11th, 2016|Emarketing|0 komentarzy

Co ma pingwin do reklamy ? czyli aktualizacja algorytmu Google.

Od ponad roku pojawia?y si? spekulacje dotycz?ce zmian w algorytmach najpopularniejszej wyszukiwarki. Co zmienia si? w wygl?dzie Google i jaki ma to wp?yw na SEO?

Oczywi?cie nie chodzi jedynie o wygl?d, ale to w?a?nie po nim przeci?tny u?ytkownik jest w stanie zauwa?y? jak?kolwiek zmian?. Z wyszukiwarki b?dzie korzysta? w dok?adnie taki sam sposób jak wcze?niej, wi?c […]

Autor |Luty 24th, 2016|Emarketing, Kampania reklamowa|0 komentarzy

Czy potrzebny mi Facebook?

Wiele osób prowadz?cych w?asny biznes zastanawia si? nad tym, czy Facebook faktycznie mo?e im pomóc w uzyskaniu lepszych wyników sprzeda?owych i czy jego posiadanie ma sens. Odpowied? na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zdecydowanie posiadanie profilu naszej marki na Facebooku daje ogromne mo?liwo?ci. Jednak wszystko zale?y od tego, jak b?dzie on prowadzony i czy jeste?my gotowi […]

Autor |Styczeń 7th, 2016|Emarketing|0 komentarzy

Jak się promować w social media?

Media spo?eczno?ciowe wywieraj? ogromny wp?yw na nasze ?ycie. Platformy takie jak facebook, twitter, czy youtube pozwalaj? nam nie tylko nawi?zywa? znajomo?ci, komentowa? rzeczywisto??, ale i kreowa? w?asne marki. Dla osoby, która ma w?asn? witryn? Internetow?, b?d? sklep aktywno?? w social mediach, b?dzie mia?a nie tylko charakter towarzyski, ale i marketingowy.

Facebook jest idealnym narz?dziem do […]

Autor |Grudzień 29th, 2015|Emarketing, Pozycjonowanie|0 komentarzy

Marketing po poznańsku

James Bond – super szpieg i ikona elegancji. Zawsze otoczony luksusem, w towarzystwie pi?knych kobiet i oczywi?cie nowinek technologicznych. Cho? nikt go nie widzia?, to niewykluczone, ?e by? w?ród go?ci obecnych na Konferencji Marketing by Pozna?.

Z pewno?ci? agent 007, idealnie by si? wpasowa? w to wydarzenie. Wyj?tkowy industrialny wystrój, oraz czerwony fortepian, z którego wydobywa?a […]

Google AdWords – co to jest i jak działa?

W sieci wielokrotnie przewija si? okre?lenie Google AdWords, które nie dla wszystkich mo?e by? zrozumia?e. Dlatego te? postanowili?my maksymalnie stre?ci? to zagadnienie, t?umacz?c, czym jest ta us?uga oraz jakie efekty mo?na dzi?ki niej odnie??.

Google AdWords to system reklamowy stworzony przez Google, który sprowadza si? do wy?wietlania w wyszukiwarce linków sponsorowanych. Najpro?ciej to zagadnienie b?dzie mo?na […]

Autor |Listopad 16th, 2015|Emarketing|0 komentarzy

Optymalizacja stron internetowych – jej zalety i elementy

Odpowiednia optymalizacja stron internetowych ma bardzo wa?ne znaczenie w kwestii ich pozycjonowania. Do g?ównych atutów wynikaj?cych z zamówienia tego typu us?ugi nale?y zwi?kszenie szybko?ci ?adowania strony internetowej, umo?liwienie wyszukiwania jej na pierwszych stronach wyszukiwarek, osi?gni?cie sukcesu w postaci zwi?kszenia liczby jej u?ytkowników, a tak?e w konsekwencji – zysków uzyskiwanych z tytu?u wy?wietlanych na niej reklam. […]

Autor |Listopad 9th, 2015|Budowanie marki, Emarketing, Pozycjonowanie|2 komentarze

Dlaczego reklamy w Internecie za mną chodzą ?…. czyli parę słów o Remarketingu

Choć słowo remarketing jest już dla wielu znane, warto raz jeszcze o nim wspomnieć.

Każdy z nas szukając wymarzonego telefonu, mikrofalówki czy wakacji przeszukuje cały Internet by wybrać wyśniony produkt lub usługę. Remarketing jest reklamą, którą wykupują właściciele sklepów, stron internetowych, która pozwala wyświetlać reklamy klientom, którzy wcześniej ich odwiedzili. Ma ona za zadanie gonić klienta, […]

Autor |Październik 8th, 2015|Emarketing, Kampania reklamowa, Remareting|0 komentarzy